Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapannakies pannakies
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted frombluuu bluuu viasadporn sadporn
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz
1170 884f
6667 42e4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6685 e34c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
9122 71c8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
6346 bed1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
7780 3953
Reposted fromretro-girl retro-girl
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
8515 43b1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaTangizz Tangizz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl