Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6173 f208 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakabliukai kabliukai
3135 2158 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viabercik bercik
9410 697a

animals-lovers:

Follow me for more cute animals!

Reposted fromAmericanlover Americanlover viabercik bercik
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viaanastasie anastasie
6125 b86f
how it begins
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapannakies pannakies
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted frombluuu bluuu viasadporn sadporn
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl