Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2901 6208 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
8955 f373 500
7359 c3ee
Reposted fromkarahippie karahippie viapleassure pleassure
8956 7be3 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagumisiowelove gumisiowelove
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasplendiid splendiid
4297 a0d8 500
Reposted fromBrunett Brunett viaRudeGirl RudeGirl
0008 9006
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkydreams silkydreams
8308 8383
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasilkydreams silkydreams
Reposted frombluuu bluuu
7067 c3ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
9399 cd7b 500
Reposted fromjasminum jasminum viavictorian victorian
2615 9d0b
Reposted fromkarahippie karahippie
2619 2adb
Reposted fromkarahippie karahippie
9045 c00f
Reposted fromkattrina kattrina via12czerwca 12czerwca
8319 0e04 500
Reposted frompampunio pampunio viasarkastyczna sarkastyczna
7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl